Конфигурация 1С для Польши ModulSoft:ERP

Миссия нашей компании - мы превращаем наши увлечения, знания, опыт, и современные   IT-технологии в эффективность работы предприятий.


Отзывы

Firmę Modul Soft Sp. z o.o. wybraliśmy zgodnie z rekomendacjami firmy 1C, zostało również wzięte pod uwagę bogate doświadczenie i wysoki poziom naukowy jej pracowników. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność pracownikom Modul Soft ponieważ ich profesjonalizm i wytrwałość w dążeniu do celu pozwoliły nam wykonać wszystkie ustawione zadania.

Компанию Modul Soft Sp. z o. o. мы выбрали в соответствии с рекомендациями фирмы 1С, были приняты во внимание богатый опыт и высокий научный уровень ее работников. Мы хотели бы выразить нашу благодарность сотрудникам Modul Soft за то, что их профессионализм и настойчивость в достижении цели позволили нам выполнить все поставленные задачи.


Борович Вадим
Директор по производству компании Artcem Sp. J.
Rekomendujemy firmę Modul Soft jako kompetentnego oraz otwartego na potrzeby klienta partnera do współpracy w zakresie wdrożenia oraz obsługi bieżącej 1C: Enterprise.

Мы рекомендуем компанию Modul Soft в качестве компетентного и в тоже время открытого для потребностей клиента, партнера для сотрудничества в области внедрения и текущего обслуживания 1С: Предприятие.

Katarzyna Manys-Mętrak
Chief Accountant Biolanic Sp. z. o. o.

Rekomendujemy współpracę z firmą Modul Soft Sp. z o.o. za ich kompetencje i zaangażowanie przy wdrażaniu rozwiązania, a w szczególności za szybkość reakcji na nasze zgłoszenia oraz potrzeby modyfikacji. Nasza dobra współpraca nadal trwa, bowiem firma Modul Soft Sp, z o.o. dla naszych pracowników operatywnie świadczy usługi szkoleniowe oraz zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne.

Мы рекомендуем сотрудничество с компанией Modul Soft Sp. z o.o., за их компетентность и участие при внедрении решения, и, в частности, за скорость реакции на наши заявки и необходимости изменений. Наше хорошее сотрудничество продолжается, так как компания Modul Soft Sp. z o.o. для наших сотрудников оперативно оказывает услуги по обучению и предоставляет всестороннюю техническую поддержку.

Melnyk Sviatoslav
Właściciel Spółki SM-Gwarant Sp. z o.o.